Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.
A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one.