Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.