Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.