Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Khi bất ngờ hỏi một cô gái xin anh hãy nhớ

Khi bất ngờ hỏi một cô gái xin anh hãy nhớ

Khi bất ngờ hỏi một cô gái xin anh hãy nhớ: câu trả lời đầu tiên là chính sử, còn câu thứ hai là tiểu thuyết