Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.