Trang chủ / Những câu nói hay / Khi lâm vào cảnh bất hạnh

Khi lâm vào cảnh bất hạnh

Khi lâm vào cảnh bất hạnh, con người nên nghĩ đến hạnh phúc và phấn đấu cho hạnh phúc. Khi ấy họ sẽ thoát khỏi cảnh bất hạnh và sẽ đạt được hạnh phúc.