Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Khi luật pháp trở nên bạo ngược

Khi luật pháp trở nên bạo ngược

Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa.