Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó

Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó

Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.