Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Khi tinh thần của tác giả vui vẻ thì sáng tác thường là hay nhất

Khi tinh thần của tác giả vui vẻ thì sáng tác thường là hay nhất

Khi tinh thần của tác giả vui vẻ thì sáng tác thường là hay nhất, như đứa con kết tinh của tình yêu thường đẹp nhất.