Khi tình yêu đến

Khi tình yêu đến, thì ngay cả người bình thường không biết thi ca là gì cũng sẽ đột nhiên biến thành thi sĩ.