Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy

Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy

If you love someone, write his name in a circle instead of writing it in a heart. Because a circle has neither a starting point nor an ending one. Nobody knows when love begins and it’s better if love doesn’t end.
(Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy vào hình trái tim mà hãy viết vào hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm bắt đầu lẫn điểm kết thúc. Bạn chẳng biết khi nào tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thúc sẽ tốt hơn.)