Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.