Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Khó kiếm được người bạn trong một

Khó kiếm được người bạn trong một

Khó kiếm được người bạn trong một năm nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.