Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Không ai toàn diện được

Không ai toàn diện được

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.