Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.
There was never a good war, or a bad peace.