Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu

Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu

Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu, bởi thế nên muốn đạt được hạnh phúc trong tình yêu chúng ta phải cho tất cả mà không được đòi hỏi gì.