Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Không có con đê pháp luật án ngữ

Không có con đê pháp luật án ngữ

Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại