Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.