Trang chủ / Những câu nói hay / Không có gì dài hơn thời gian

Không có gì dài hơn thời gian

Không có gì dài hơn thời gian, vì nó luôn vô cùng tận; cũng không có gì ngắn hơn thời gian, vì tất cả kế hoạch của chúng ta đều chưa kịp thực hiện hết.