Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng bằng lòng chung thủy.

Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng bằng lòng chung thủy.

Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng bằng lòng chung thủy.