Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Không có kể lương thiện nào mà

Không có kể lương thiện nào mà

Không có kể lương thiện nào mà đột nhiên trở nên giàu có.