Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Không có người nào là anh hùng

Không có người nào là anh hùng

Không có người nào là anh hùng trong mắt người làm của anh ta. Nhưng điều này hoàn toàn không phải là vì anh hùng không phải là anh hùng, mà là vì người làm chính là người làm.