Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Không có thứ gì gọi là

Không có thứ gì gọi là

Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.