Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa

Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa

Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa; chính họ tạo nên kinh độ và vĩ độ.