Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.