Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho

Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho

Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho tới khi đã học giải phẫu và mổ xẻ ít nhất là một người phụ nữ.
No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman.