Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu