Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Không người nào có thể tự nhiên trưởng

Không người nào có thể tự nhiên trưởng

Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình