Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực

Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực

Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.