Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Khuyên răn thay cho giận dữ

Khuyên răn thay cho giận dữ

Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.