Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Kiến thức là một kho báu

Kiến thức là một kho báu

Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó