Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Lạc quan là sự điên rồ nhất

Lạc quan là sự điên rồ nhất

Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.
Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable.