Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.