Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời

Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời

Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho ta sự thanh thản.
Courage is the price that life exacts for granting peace.