Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành

Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành

Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó.
Enthusiasm is the genius of sincerity and truth accomplishes no victories without it.