Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Love and grief and motherhood

Love and grief and motherhood

Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt - tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào
Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn - these are all shall befall, Any woman born