Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Love happens whether you want it

Love happens whether you want it

Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it!
(Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!)