Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của

Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của

Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm