Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Lý trí có thể nói chúng ta không nên làm gì

Lý trí có thể nói chúng ta không nên làm gì

Lý trí có thể nói chúng ta không nên làm gì, chỉ có tâm hồn mới nói chúng ta nên làm gì.