Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Lý trí tiến bộ; bản năng hoàn thiện

Lý trí tiến bộ; bản năng hoàn thiện

Lý trí tiến bộ; bản năng hoàn thiện; bản năng nhanh chóng nhảy cóc; lý trí chậm chạm yếu ớt trèo.
Reason is progressive; instinct is complete; swift instinct leaps; slow reason feebly climbs.