Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà, mà do chính ở sự yếu đuối của những đàn ông ngắm nhìn họ.