Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà yêu trai nghèo