Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Mơ mộng về con người mà bạn muốn

Mơ mộng về con người mà bạn muốn

Mơ mộng về con người mà bạn muốn được giống là lãng phí con người thực chất của bạn.
To dream of the person you would like to be is to waste the person you are.