Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Mỗi một thành tựu lớn của nhà khoa học

Mỗi một thành tựu lớn của nhà khoa học

Mỗi một thành tựu lớn của nhà khoa học chính là xuất phát từ những ảo tưởng táo bạo.