Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Mỗi ngày, khi thức dậy

Mỗi ngày, khi thức dậy

Mỗi ngày, khi thức dậy, bạn hãy nghĩ rằng hôm nay tôi may mắn còn sống, tôi có cuộc sống con người quý giá, tôi sẽ không phí phạm cuộc sống này
(Everyday, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it)