Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Một đầu óc không được sử dụng sẽ ngày càng yếu ớt đi.

Một đầu óc không được sử dụng sẽ ngày càng yếu ớt đi.

Một đầu óc không được sử dụng sẽ ngày càng yếu ớt đi.