Trang chủ / Những câu nói hay / Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.

Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.

Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.