Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt

Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt

Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán
.A pinch of praise is worth a pound of scorn. A dash of encouragement is more helpful than a dipper of pessimism. A cup of kindness is better than a cupboard of criticism.