Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì

Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.