Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Một người đang yêu có hai trạng thái

Một người đang yêu có hai trạng thái

Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.